Achtergrond

Analyses potentieel organisaties

Als organisatie heb je bij voorkeur competente mensen in dienst. Of dat nu leidinggevenden zijn, of andere medewerkers. Maar u wilt meer. U wilt graag dat zij hun competenties inzetten om van hun baan en uw organisatie een succes te maken.

Wat zijn competente medewerkers? Om het eenvoudig te zeggen: medewerkers die wat kunnen, die weten wat ze moeten doen en dat ook goed doen. En eigenlijk wil je graag dat ze nog verder gaan. Doen ze dat als ze tevreden zijn? Dat is niet per definitie zo. Tevredenheid kan samengaan met gemakzucht en een gebrek aan ambitie, persoonlijk of als organisatie. Wat je zoekt is bevlogenheid en motivatie.

Wie zijn uw competente medewerkers?

U wilt weten of uw competente medewerkers meer in huis hebben dan ze laten zien. Dat wilt u ook weten van uw medewerkers waar u minder tevreden over bent. Hebben zij verborgen potentieel? Internationale en specifiek op Nederland gerichte studies laten zien dat er op dit terrein veel is te winnen. Onze eigen ervaringen als DNLA-adviseur in tal van organisaties, bedrijven en non-profit, bevestigen dit beeld. Ook voor uw medewerkers!

DNLA betekent letterlijk Discovering Natural Latent Abilities. Deze internationale onderzoeksmethode is DIN gecertificeerd vanwege betrouwbaarheid en validiteit. Het meet factoren die beslissend zijn voor succesvol gedrag. Het motiveert deelnemers om zich te ontwikkelen, ander gedrag te laten zien. Het maakt managers zichtbaar hoe effectief zij leiding geven, wat beter kan. Zelf ervaren maakt de betekenis van het onderzoek voor managers duidelijk.

Voorbeeldsituatie

De DNLA- methodiek kent organisatiebrede toepassingen. Hierbij wordt van iedere medewerker het actuele prestatievermogen (17 succesfactoren) gemeten. Dit wordt gecombineerd met gegevens over de persoonlijke effectiviteit en de beoordeling van de leidinggevende. Zo ontstaat een objectief HR-informatiesysteem van leiderschapskwaliteiten en sociaal prestatievermogen van medewerkers, de personeelsbalans. In één oogopslag is te zien, waar het goed gaat en waar niet. Door een systeem van jaarlijkse metingen van de HR-data voor een vast bedrag en een jaarlijks overleg over de noodzaak en het effect van maatregelen verhoogt u doelgericht het arbeidspotentieel van uw organisatie, bereikt u winstmaximalisatie, blijft u scherp op de prestatie. Wij begeleiden een dergelijk project graag en voeren het met u uit, op verzoek met succesgarantie. Gaat u ook voor deze winst?

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15