Achtergrond

Palet over VOV Consultancy:

"Het traject heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het resultaatgericht functioneren van de leidinggevenden, managers en directie"

DNLA ontwikkelingstraject- leiderschap ( 2012-2013)

In onze organisatie ( 1500 medewerkers) voor wonen, zorg en welzijn was het afnemen van de DNLA-assessments een onderdeel van het leiderschapstraject binnen een professionaliseringsprogramma. Het traject heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het resultaatgericht functioneren van de leidinggevenden, managers en directie.

In de ontwikkeling om verantwoordelijkheden laag in de organisatie neer te leggen en de kracht van medewerkers te vinden, uit te dagen en te benutten wordt een ander type leiderschap verwacht dan de ‘oude’ taakgerichte manier van leidinggeven. Door de huidige ontwikkelingen in de samenleving en specifiek in de zorgsector is een meer inspirerende en faciliterende leidinggevende gewenst.

Door de DNLA-assessments en de bijbehorende individuele gesprekken werden we ons ervan bewust dat in de organisatie een sterke mensgerichte cultuur heerste, maar dat er in veel gevallen te weinig op resultaten werd gestuurd. Het hele traject heeft ertoe geleid dat de aandacht veel meer is gekomen op de cliënt en de direct uitvoerende medewerker, in plaats van op organisatorische vraagstukken.

Rob van Dijk heeft gedurende het gehele traject een grote toegevoegde waarde gehad bij het analyseren van vele vraagstukken en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het algehele leiderschapstraject. 

Palet                       

NB. Op verzoek is opdrachtgever bereid informatie te verschaffen.

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15