Achtergrond

Scholengemeenschap Thorbecke en Van der Capellen over VOV Consultancy:

"Onze ervaringen zijn erg positief, zowel qua opbrengsten van de testen als van de gesprekken"

Voortgezet onderwijs: DNLA vernieuwt!

Locatiedirecteuren en teamleiders van drie grote scholengemeenschappen met samen meer dan 5000 leerlingen namen deel aan een onderzoek naar hun sociale competenties en management- competenties. Resultaten: kwaliteitsimpulsen personele ontwikkeling en personeelsbeleid op managementniveau; nieuw elan onderwijskundige ambities.           

Onze ervaringen zijn erg positief, zowel qua opbrengsten van de testen als van de gesprekken” zeggen de directeuren van de Thorbecke Scholengemeenschap en de Van der Capellen Scholengemeenschap. “Een pluim voor de DNLA- methodiek en de adviseurs van VOV Consultancy.

Wij gebruiken de resultaten voor:

Thorbecke Scholengemeenschap      Van der Capellen scholengemeenschap

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15