Achtergrond

Begeleiding sporttalent in het onderwijs

DNLA-sport: het begeleidingsmodel voor de school

Een talent ervaart op school aanmoediging, waardering, ook onbegrip. Verleidingen en valkuilen beïnvloeden de schoolcarrière, de ontwikkeling als mens en sporter. DNLA vergroot het zelfinzicht van het sporttalent, coaches en de begeleiders op school. Ze leren beter met dat talent om te gaan, eruit te halen wat erin zit: als sporter, als student, als mens. De DNLA sportmethode is een belangrijke versterking van het begeleidingsmodel van de school.

Een succesvolle ontwikkeling in de sport kent veel dimensies

Waardoor haakt het ene talent af en anderen niet? Waarom presteert de ene sporter of het ene team excellent als het erop aankomt, terwijl andere veelbelovende sporters het dan laten afweten? Doorslaggevend voor ontwikkeling en presteren is de mentale conditie van sporters, teams en coaches.

Het sporttalent: gedrag en mentale conditie

De mentale conditie van het sporttalent uit zich in de ontwikkeling van het prestatieniveau, maar ook in gedrag. In hoe hij omgaat met druk en spanning, met onverwachte situaties en grote uitdagingen. In hoe hij omgaat met alle invloeden op zijn weg naar en in de topsport. Met het programma DNLA Sport kijken we hoe het staat met de sociale competenties van het sporttalent. We zien hoe de context waarin de sporter functioneert, zijn ontwikkeling en prestaties beïnvloedt.

De afkorting DNLA staat voor Discovering Natural Latent Abilities.

Wat is en doet DNLA Sport?

DNLA Sport meet alle sociale competenties waarvan vaststaat dat ze een hoge voorspellende waarde hebben voor succesvol functioneren in de sport. Gekeken wordt naar prestatiedynamiek, ambitie, intermenselijke verhoudingen en belastbaarheid. Bespreking van de systeemanalyses geeft inzicht in de mentale situatie van het talent en de invloeden van de omgeving. Het geeft richting aan actie- en begeleidingsplannen

Ontwikkeling sporttalent

Focussen, afsluiten van de buitenwereld, omgaan met spanning, het zijn allemaal sociale competenties waarop getraind kan worden. Net als assertiviteit en contactvaardigheid, die de sporter beter helpen communiceren met begeleiders over zijn trainingsaanpak, alsook over de situatie op school. De persoonlijke ontwikkeling van de individuele sporter wordt met de DNLA Sportmethode heel inzichtelijk gemaakt. U krijgt handvatten voor verbetering en versterking van de samenwerking tussen sporter, coach, team en school.

Werkwijze

De student beantwoordt een vragenlijst rechtstreeks via internet. Hierin waardeert hij/zij herkenbare situaties uit zijn sportsituatie. De resultaten worden verwerkt tot de DNLA- rapportages. Een gecertificeerde DNLA- adviseur bespreekt deze met de deelnemer en diens coach/ begeleider.

Maak nu een afspraak met VOV Consultancy

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15