Achtergrond

De impact van mensen

Elke organisatie wil succesvol zijn. Succesvol in het halen van resultaten in de lijn met haar missie. Of de doelen worden gehaald is afhankelijk van het economisch klimaat, de ontwikkelingen in het segment van de markt waarin de organisatie actief is. Die afhankelijkheid is er altijd maar ten dele. Waarom slaagt de ene organisatie wel en de andere niet? Omdat dat afhangt van het vermogen tot aanpassing en innovatie. Des te meer geldt dit in markten waarin ontwikkelingen razendsnel gaan.

Benut uw menselijk potentieel

Medewerkers zijn de motor achter vernieuwingen, klantcontacten en de daadwerkelijke productie. Als er problemen zijn, zaken niet lopen zoals dat zou moeten, als processen beter of anders kunnen, hebben zij dat meestal het eerste door. Zij hebben de kennis en ideeën over hoe het beter kan. Veel hangt dus af van welke medewerkers je in huis hebt, wat hun kwaliteiten zijn en welke inzet ze tonen. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. Medewerkers die niet in zichzelf en hun eigen ontwikkeling investeren, prijzen zich uit de markt. Hetzelfde geldt voor organisaties.

Schep het juiste klimaat

Belangrijk is het scheppen van het juiste klimaat voor medewerkers om te groeien en te presteren en zich aan hun organisatie te binden. Goed werknemerschap en goed werkgeverschap gaan samen. Dat geldt niet alleen voor organisaties die het goed gaat. In situaties van krimp en ontslagrondes is het des te belangrijker dat de overgebleven medewerkers alles uit zichzelf halen om de organisatie overeind te houden. Of zij dat doen is afhankelijk van hun competenties, hun perspectief en de wijze waarop de leiding met hen omgaat.

Hulp nodig? VOV Consultancy ondersteunt u graag

VOV Consultancy heeft de mogelijkheid om het potentieel van iedere werknemer, ieder team, iedere organisatie in kaart te brengen. Als maatstaf gelden de eisen van de functie en de organisatie. Het gaat hierbij om houding, gedrag en verandermogelijkheden. Dit kan zover gaan dat hieruit een personeelsbalans, een balans van het menselijk kapitaal en het menselijk potentieel ontstaat. De wijze van uitvoering motiveert leidinggevenden, medewerkers en teams intrinsiek om zich te verbeteren en zich aan de organisatiedoelen te verbinden.

De inzet van DNLA-systemen ondersteunt dit proces. Leidinggevenden gaan zien wat zij effectiever kunnen doen om hun medewerkers uit te dagen en te ondersteunen. Hoe ze kunnen samenwerken. Welk ondernemerschap van hen wordt gevraagd. Professionals leren verantwoord om te gaan met de hen gegeven ruimte.

Impact van mensenConfucius (500 v. Chr.) zei het al: ‘Vertel het mij en ik zal het vergeten. Laat het mij zien en misschien onthoud ik het. Betrek mij erbij en ik begrijp het.’

In maatwerk leveren wij begeleiding, trainingsprogramma’s en workshops om deze ontwikkelingsprocessen te faciliteren. De wijsheid van Confucius is voor ons hierbij een leidraad. U wilt meer weten.

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15