Achtergrond

Jobstarter: studenten / starters arbeidsmarkt

Benut jong talent optimaal

In het onderwijs en de arbeidsmarkt gaat het er om talenten van jonge mensen maximaal tot ontplooiing te brengen en te benutten. Binnen het onderwijs betekent dit jongeren motiveren, een passend studieaanbod bevorderen, hen helpen de juiste keuze te maken, risico’s op voortijdig schoolverlaten tijdig signaleren en aanpakken. Deze ambities vereisen naast aandacht voor studieresultaten een focus op de ontwikkeling van hun persoonlijk fundament. Doel is dat jongeren via een zo adequaat mogelijke schoolloopbaan een volwaardige en passende plek verwerven op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers betekent het jonge mensen selecteren die voldoen aan de eisen van de functie, weten wat de jongeren nodig hebben voor een optimale start en een succesvolle doorontwikkeling en samenwerking.

De module Jobstarter - ondertitel studenten/ starters arbeidsmarkt - is ontworpen om onderwijs en werkgevers de handvatten te geven om deze doelen effectief en efficiënt te realiseren. Jobstarter is een wetenschappelijk gefundeerde, objectieve, betrouwbare en gemakkelijk te hanteren methode met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, klinkt hierin door.

Wat is en doet DNLA Jobstarter?

DNLA staat voor “Discovering Natural Latent Abilities”. Het systeem analyseert de belangrijkste factoren voor studiesucces en professioneel succes. Vastgesteld wordt welk potentieel actueel beschikbaar is en wat de persoonlijke risicofactoren zijn.

Bespreking van de schriftelijke rapportages geeft inzicht in de mentale situatie van de deelnemer, in de invloed van omgevingsfactoren: thuis, school/ universiteit, de arbeidssituatie. Het vergroot het verlangen en de wil van de jongere om zich te ontwikkelen. Begeleider en jongere krijgen gefundeerde input voor actie- en begeleidingsplannen.

Doelgroepen DNLA Jobstarter

Werkwijze

De student/ sollicitant beantwoordt een vragenlijst via internet. Hierbij waardeert hij/ zij herkenbare situaties uit zijn/haar studie- en/of toekomstige arbeidssituatie. De resultaten worden verwerkt tot DNLA-rapportages. Een gecertificeerde DNLA-adviseur bespreekt deze met de deelnemer en diens begeleider/toekomstige leidinggevende. De werkvorm is hierbij afhankelijk van de gekozen rapportagevorm, situatie en doelgroep.

Maak nu een afspraak met VOV Consultancy

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15