Achtergrond

Leiderschap: individuele workshop

In deze tijd is de roep om leiderschap groter dan ooit. Leiderschap als het gaat om de ontwikkeling van visie, het verbinden van medewerkers aan de doelen van de organisatie, het motiveren van uw medewerkers en het aanspreken op hun verantwoordelijkheden als het goed gaat en ook als het fout gaat. Tijdens deze workshop wordt, afgestemd op uw persoonlijke werkomstandigheden, onderzocht waar uw kwaliteiten liggen als het gaat om leiderschap en ook waar u - door inzicht en gerichte sturing – persoonlijke groei en effectiviteit kunt verbeteren.

Deze dag, die voorafgegaan wordt door een korte ( telefonische) kennismaking, het invullen van een vragenlijst over uw werkomgeving en het maken van een competentie analyse, vormt de juiste mix tussen algemene, specifieke en persoonlijke elementen rondom het thema leiderschap in uw werksituatie. Soms wenst de leidinggevende van de trainee persoonlijke input te geven aan de leerdoelen voor deze dag. Een intakegesprek met leidinggevende, kandidaat en trainer is dan noodzakelijk. (zie prijs ad B) 

Opbrengsten van deze dag zijn inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten afgestemd op uw werksituatie en concrete leerpunten om de effectiviteit van het leiderschap te vergroten. Houvast aan uw kwaliteiten en de gerichte inzet daarvan en hulp bij dat deel waar uw ontwikkeling voorwaarde is.

Uw trainer heeft ruime ervaring als leidinggevende in uiteenlopende situaties en organisaties en is een ervaren seniorcoach. Hij weet u te spiegelen en handvatten te geven om te komen tot meer effectief leiderschap. Tijdens deze workshop wordt alles ingezet wat in uw belang is. Confronterend waar nodig en met humor en uitnodigend indien gewenst.

Dagdeel 1  persoonlijke analyse (09.00-12.00)

Lunch: (12.00-13.00)

Dagdeel 2 werk gerelateerde en analyse werkcultuur (13.00-16.00)

Afronding ( 16.00-17.00)

Tarieven:


Maak nu een afspraak

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15