Achtergrond

Onderwijskundig leider: individuele workshop

In het onderwijs is de roep om leiderschap groter dan ooit. Een verantwoordelijk schoolleider is gericht op de continue ontwikkeling van zijn competenties. Voortdurend wordt daarbij het verband gelegd met de gewenste prestaties.

In het beroepsprofiel van schoolleiders voor het voortgezet en het primair onderwijs staan de volgende basiscompetenties (Bron: Inge Anderson & Meta Krüger):

  1. creëren van een gezamenlijke visie en richting
  2. realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces
  3. bevorderen van samenwerking, leren, onderzoeken
  4. strategisch omgaan met de omgeving
  5. analyseren en probleem oplossen (hogere orde denken).


Tijdens de workshop onderzoekt u een laag dieper waar uw kwaliteiten liggen als het gaat om schoolleiderschap. Wat hebt u nodig om de vijf basiscompetenties voor schoolleiders succesvol te ontwikkelen en waar staat u in dat spectrum? U krijgt antwoorden op de vraag wat u hebt te doen om als succesvolle schoolleider te functioneren in uw werkomstandigheden.

Aan deze dag gaat een korte (telefonische) kennismaking vooraf. U vult vooraf een vragenlijst in over uw werkomgeving. Plus een wetenschappelijk gefundeerde DNLA® - vragenlijst die leidt tot een analyse van uw potentieel op het gebied van persoonlijk leiderschap. Hierdoor krijgt de workshop de juiste mix tussen algemene, specifieke en persoonlijke elementen rondom het thema leiderschap in de context van uw werksituatie. Soms wenst de leidinggevende van de trainee persoonlijke input te geven aan de leerdoelen voor deze dag. Een intakegesprek met leidinggevende, kandidaat en trainer is dan noodzakelijk. ( zie prijs ad B) 

Opbrengsten van deze dag zijn inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten afgestemd op uw werksituatie en concrete leerpunten om de effectiviteit van het leiderschap te vergroten. U hebt houvast aan uw kwaliteiten en de gerichte inzet daarvan. U wordt op weg geholpen bij dat deel waar uw ontwikkeling voorwaarde is.

Uw trainer heeft ruime ervaring als leidinggevende in uiteenlopende situaties en organisaties en is een ervaren seniorcoach. Hij weet u te spiegelen en handvatten te geven om te komen tot effectiever leiderschap. Tijdens deze workshop wordt alles ingezet wat in uw belang is. Uitnodigend, confronterend waar nodig, altijd met humor.

Dagdeel 1 - Persoonlijke analyse (09.00-12.00 uur)

Lunch: (12.00-13.00)

Dagdeel 2 Leiderschap in uw werksituatie, analyse werkcultuur (13.00-16.00 uur)

Afronding ( 16.00-17.00)

Tarieven:

Maak een afspraak

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15