Achtergrond

Opsporen leiderschapstalent

Leiderschap is de sleutel voor duurzaam succes van organisaties

Excellente leidinggevenden koesteren creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Zij zien dat medewerkers hun kapitaal zijn. Zij weten dat het tijdig opsporen en ontwikkelen van nieuw leiderschapstalent van doorslaggevend belang is voor een duurzame ontwikkeling en uitbouw van hun organisatie.

De beste medewerker is niet bij voorbaat de beste leidinggevende. Een medewerker of leidinggevende zonder een natuurlijke leiderschapstalent, kan in die rol nooit een excellent niveau van functioneren bereiken. Investeringen daarin hebben dan weinig nut. Maar hoe kun je objectief vaststellen of medewerkers leidinggevend talent hebben of kunnen ontwikkelen? De Module Sociale Competenties van DNLA® biedt door de ontwikkeling van twee nieuwe componenten daarin nu nog meer zekerheid. Deze componenten zijn:

het leidinggevend vermogen en de wil tot leidinggeven. De universiteit van Lüneburg heeft uitgebreide factoranalyses uitgevoerd met dit als resultaat.

Tot het leidinggevend vermogen horen onder meer onderdelen uit de factoren zelfverantwoordelijkheid, omgaan met kritiek en emotionele grondhouding. Voor de wil tot leidinggeven zijn dat vooral componenten uit de factoren zelfvertrouwen, motivatie en initiatief. Het onderzoek heeft waarden opgeleverd met een hoge validiteit.

Leidinggevend vermogen

Een hoog potentieel bij het vermogen tot leidinggeven duidt erop dat de medewerker aanleg heeft om collega’s zo voor visies, doelen of bepaalde taken te enthousiasmeren dat zij vervolgens in de dagelijkse werksituatie daarnaar handelen en zich de voorgehouden doelen eigen maken. Mensen met een groot leidinggevend vermogen kunnen andere mensen tot handelen brengen.

"Excellent leiderschap is de sleutelfactor voor een duurzame ontwikkeling en blijvend succes van organisaties. Het tijdig opsporen en ontwikkelen van leiderschapstalent is daarom van doorslaggevend belang. DNLA stelt objectief vast of dit talent aanwezig is."

Wil tot leidinggeven

Een hoog potentieel bij de wil om leiding te geven aan anderen betekent dat de medewerker gedisciplineerd handelt. Het doen en laten van zichzelf en anderen wordt in hoge mate objectief ingeschat om vervolgens voor zichzelf en anderen de volgende, noodzakelijke stappen om te zetten in daden.

Aanvullende aanwijzingen

Hoge potentiëlen bij het leidinggevend vermogen en de wil tot leidinggeven zijn betrouwbare indicatoren voor succes in combinatie met een positieve waardering van de persoonlijkheid en overige sociale competenties. Een leidinggevende heeft ook voldoende kennis en ervaring nodig in alle professionele en interdisciplinaire gebieden. Daarnaast is beheersing van organisatieprocessen en communicatieprocessen van belang. Gewaarborgd moet zijn dat beslissingen snel en zeker worden genomen. Beheersing van de basisregels van leidinggeven en communicatie is noodzakelijk.

Conclusie

DNLA ondersteunt u bij het opsporen en aanwijzen van leidinggevend talent.

Maak nu een afspraak met VOV Consultancy

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15