Achtergrond

Teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren

Teams zijn effectiever naarmate ze de juiste kennis, kunde, motivatie, betrokkenheid en beslisruimte hebben om hun taak te vervullen. Effectiever betekent het scheppen van meer klantwaarde, meer innovatie en/of juist met minder mensen meer doen.

Weten de leden van een dergelijk team wat er van hen wordt verwacht? Staan ze daar achter? Voelen ze zich erkend en gerespecteerd? Dan zijn de noodzakelijke randvoorwaarden vervuld en leidt dat tot maximaal resultaat. Dit geldt voor ieder organisatietype, en alle teamvormen. Of je het nu hebt over een projectteam of een team met een vaste taakopdracht op het gebied van productie of dienstverlening.

Hoe benut ik het teampotentieel?

Om het volledige potentieel van je organisatie te benutten, wordt de traditionele functionele en productgerichte benadering gaandeweg vervangen. Een benadering van klantgerichte ‘end-to-end businessmodellen’ wordt leidend. Het organisatieproces begint bij de behoefte van uw klant, burger, leerling, en eindigt met een passend antwoord. Dergelijke antwoorden worden steeds meer gegeven door multidisciplinaire teams van vakmensen.

Zij hebben de kennis en kunde in huis om in nauwe samenwerking met elkaar en de klant de vraag om te zetten in adequate antwoorden. In de dynamische wereld van nu bewegen deze antwoorden mee met de tijd. Teams worden steeds meer bij elkaar gebracht om in kortcyclisch processen resultaatgericht te werken. Blauwdrukken voor de toekomst volstaan niet meer. Er is wel een vertrekpunt: de visie op het bestaansrecht en de toekomst van de organisatie.  In consequent doorgevoerde vormen hebben we het over zelforganiserende teams en transformationeel, competent, transparant, daadkrachtig en dienend leiderschap.  

Is dit haalbaar in uw organisatie? Wat zijn de bottlenecks? Pakken de medewerkers hun verantwoordelijkheid wel op? Hebben ze de kennis, kunde, maar vooral ook de competenties in huis? Zijn ze bereid om te leren? Kunnen ze hun passie en talent wel kwijt? Zitten uw medewerkers wel op de goede plaats? Zijn er spanningen in de onderlinge samenwerking? Hoe is de afstemming met klanten? Waar komen weerstanden vandaan bij uw medewerkers of uzelf? Kan de resultaatgerichtheid omhoog? Hoe vult de teammanager zijn rol in?

Analyse zelforganiserend vermogen

Schema teamontwikkeling 2014

Verkenning

Ieder vernieuwingsproces begint met een oriëntatie. Waar staat u als mens, als team, als organisatie? VOV Consultancy brengt dat met behulp van de methodieken en systemen die ze tot haar beschikking heeft, haarscherp in beeld. De gegevens van de individuele medewerkers bij elkaar leveren onschatbare informatie op over de sterktes en zwaktes en de cultuur van een compleet team. Deze inzichten vormen de beste aanzet voor teamvorming en teamontwikkeling. De metingen en ontwikkelingsprocessen zijn bij ons in vertrouwde handen.

Maak nu een afspraak met VOV Consultancy

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15