Achtergrond

Werving en selectie: onze methode

Bij vacatures heeft de nieuwe werkgever een bepaald beeld bij zijn kandidaat. Assessment kan helpen om vast te stellen of het beeld juist is en waar de kandidaat vanaf het begin ondersteuning kan gebruiken om zo succesvol mogelijk zijn nieuwe functie te vervullen. Weten wat iemand kan is belangrijk, weten wie iemand is en objectief inschatten of hij of zij in de nieuwe functie op zijn plaats is, draagt extra bij aan een succesvolle benoeming.

Onze procedure is daarom anders. Na digitale invulling van één of meerdere vragenlijsten en verwerking van de antwoorden vindt aansluitend een resultaatbespreking plaats tussen de DNLA-adviseur en de kandidaat. Met diens instemming wordt een advies besproken en uitgebracht aan de opdrachtgever. Dit advies geeft de benoembaarheid aan, evenals welke ondersteuning helpend kan zijn om iemand optimaal in zijn kracht te zetten. Ook krijgt de kandidaat zelf een aantal handvatten mee om van zijn benoeming een succes te maken.

Binnen een periode van drie maanden na de indiensttreding, of later na een succesmeting vindt er een evaluatiebespreking plaats tussen de medewerker, zijn leidinggevende en uw adviseur.

Ervaring van een onze kandidaten:

“Het totale onderzoek bestaande uit de DNLA- analyses en de bespreking daarvan is erg waardevol, ook de gelegde verbindingen tussen de verschillende uitkomsten. Het biedt handvatten om aan gesignaleerde tekortkomingen te werken. Wat dat betreft komt het assessment voor mijn ontwikkeling op een mooi moment. Het maakt me alert en kan helpen overcompensatie te voorkomen. Tevens is het boeiend om te zien hoe mijn persoonlijke levensloop doorwerkt in het functioneren nu en hoe de resultaten van de DNLA- analyses op hun plaats vallen.“

Met vriendelijke groet,

Drs. M B., docent

Instelling Voortgezet Onderwijs

Maak nu een afspraak

« Terug

Rob stelt zich voor

Dick stelt zich voor

  • VOV Consultancy
  • Kruisdijk 5
  • 7122 LL Aalten
  • +31 (0)543 - 46 62 15