Onze coaches

Wie is Rob van Dijk

Partner VOV Consultancy & Expertisecentrum DNLA Nederland

Mijn missie

Mijn leven krijgt extra glans en verdieping als ik met mijn kennis, ervaring en levenswijsheid anderen verder kan brengen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mens en organisatie daarin laten excelleren is mijn bron van inspiratie en zingeving.

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar de motieven van mensen voor hun handelen. Motieven die bewust of onbewust gedrag sturen. Wie ben ik en waarom handel ik in bepaalde situaties zoals ik handel? Deze vraag loopt nog altijd in mijn leven mee.  Ik weet dat veel mensen zichzelf deze vraag stellen en het is mijn vak geworden hen daarin te begeleiden. Zo vinden zij hun persoonlijke antwoorden en hun weg daar op een voor hen passende wijze mee om te gaan.  Mijn ervaring als mens, leidinggevende, mediator, interim-directeur/bestuurder op diverse functies en als adviseur voor organisaties neem ik hierin mee.

Ruim 20 jaar begeleid ik mensen en organisaties met heel verschillende achtergronden, vragen en vraagstukken. Ik voel mij bevoorrecht om naast mensen te staan in deze zoektocht. De client ervaart dat het om hem/haar en zijn/haar vragen gaat. Ik vind het belangrijk dat de cliënt nabijheid van de coach ervaart maar met respect voor het eigenaarschap in wie hij/zij is.  Cliënten geven mij terug dat ik vanuit een positieve houding, rust en oprechte betrokkenheid aanwezig ben. “Je liet me voelen dat ik er mag zijn”.

De wijze van de begeleiding zoeken we altijd samen uit. Wat is - in het hier en nu - het meest effectief en helpend om zelf de regie (weer) te pakken. Daarin kan ik gebruik maken van de Zelfkennismethode (lees meer), my Insight Out (lees meer) en het DNLA onderzoek (lees meer) en diverse ondersteunende technieken (focussen, opstellingen en mijn jarenlange ervaring).   Zo mag ik ook zelf blijven leren om de juiste dingen voor cliënten en organisaties te doen. Intervisie, supervisie en bijscholing zijn dan ook repeterende onderdelen voor mijzelf.  

Referenties

Rob van Dijk is gecertificeerd ZKM coach en lid van de landelijke ZKM vereniging. (www.ZKMvereniging.nl) en als supervisor actief bij opleiding zelfkennismethode  (https://www.opleidingzelfkennismethode.nl/); gecertificeerd focusbegeleider, gecertificeerd DNLA assessor.

 

Dick Schotgerrits

Partner Expertisecentrum DNLA Nederland & VOV Consultancy

Mijn missie

Mensen en organisaties helpen te zijn wie ze kunnen en willen zijn. Ik wil bijdragen aan de autonomie en het zelfoplossend vermogen van het individu. Aan een samenleving waar ieder zichzelf kan en mag zijn, ieders talenten worden gezien, gewaardeerd en benut: duurzaam en inclusief. In mijn dienstverlening staan het welzijn, het succes en de doelen van mens en organisatie centraal.

Als onafhankelijk adviseur heb ik organisaties en adviesorganen begeleid en ondersteund in visieontwikkeling, ontwikkeling van programma’s op strategisch niveau met raakvlakken op de gebieden economie, arbeid, onderwijs, welzijn, arbeidsinschakeling en samenwerkingsvraagstukken. Als interim-manager bracht ik nieuw elan en structuur in organisaties.

Sinds 2006 ben ik vooral actief als assessor van DNLA-ontwikkel- en benoemingsassessments. Bewustwording van gedrag en houding, openheid, vertrouwen en samenwerking gericht op de eigen professionele ontwikkeling en de missie en doelen van de organisatie staan centraal. Zie verder de website van het Expertisecentrum DNLA Nederland https://www.expertisecentrumdnla.nl

Individuele coaching start bij mij vaak met een DNLA-ontwikkelassessment, omdat deze methodiek een helder licht werpt op wat jou verder kan helpen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Of we hiermee beginnen, bepaal jij. Of we een samenwerking als coachee en coach aangaan, bepalen we in een eerste gesprek. Wat je van mij mag verwachten, ook als executive, is een goed luisteraar, reflectieve ruime, spiegeling en de confrontatie met verschillende perspectieven. Mijn basis van echtheid, warmte, empathie en respect dient jou vertrouwen te geven.

Als kerncompetenties breng ik mee:

  • Ogen en harten openen, inspireren, verbinden, daadkracht, teambuilding
  • Realiseren effectieve, duurzame ontwikkeling van mens en organisatie
  • Goede en actieve luisteraar
  • Open mind en scherp analytisch inzicht

Referenties:     

Universiteit Utrecht, drs. andragologie cum laude, eerstegraads bevoegdheid psychologie en

Sociale Academie Enschede, richting maatschappelijk werk, gecertificeerd DNLA-adviseur

Copyright VOV Consultancy 2020 - 2021  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design