Bedrijfsovername binnen familie

Hoe verloopt de samenwerking tussen ouders en hun kinderen als het bedrijf door de nieuwe generatie wordt voortgezet? Een ingrijpend proces wat vele onderdelen kent. De materiële kant wordt veelal met de bank, accountant en notaris geregeld en is concreet en meetbaar. De immateriële (gevoelsmatige) kant krijgt vaak minder aandacht en dit kan (op termijn) leiden tot heftige spanningen en conflicten.

bedrijfsovername

Er moet ruimte zijn voor anders denken, eerlijke dialoog en vertrouwen.

Onuitgesproken verwachtingen, verlangens, zelfs soms eisen kunnen de relaties en de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Gelijkwaardigheid en de (al dan niet liefdevolle) benadering vanuit de ouder/kind relatie staan soms haaks op elkaar. Gesprekken onder leiding van een ervaren coach zijn vaak helpend en geven inzicht in de onderliggende patronen en dragen bij tot constructievere en duurzame oplossingen met respect voor elkaar.

In overleg met u bepalen wij de juiste aanpak. 

Copyright VOV Consultancy 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design