Executive coaching/directiereflectie

Als je een onafhankelijk sparringpartner zoekt in je zakelijk functioneren.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Onderzoek en ondersteund worden in die eigen- innerlijke - dialoog met de zekerheid dat het nu om jou gaat. Inzicht krijgen in jouw eigen kracht maar ook in de valkuilen of ingeslepen patronen en strategieën. Inzicht krijgen wat de onmacht veroorzaakt die je soms ervaart. En handreikingen om daaruit te stappen. Er zijn zelden kant en klare oplossingen. Wel worden keuzes weloverwogen gemaakt, passend bij de situatie en bij jou als mens en als leidinggevende.

Reflectie

Het betekent dat je af en toe moet stil staan. Passen de beslissingen bij mij? Iedereen twijfelt van tijd tot tijd; vaak uit zorgvuldigheid, soms vanuit onzekerheid. In die situaties is een gesprek met een ervaren coach helpend. Om open te kunnen praten, te spiegelen en inzicht te krijgen in jouw eigen motieven. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn dan essentieel.

Veranderen uit visie

Van directeuren en bestuurders wordt veel verwacht. Zij creëren en realiseren de visie van hun organisatie en vertalen die naar gestelde doelen en gewenste resultaten. Zij zetten zich in om het beste uit hun mensen te halen en zijn voortdurend alert op kansen in de markt.

Grote verantwoordelijkheden en dilemma’s vragen veel. Daarbij wil je verbinding behouden met jezelf, jouw bedrijf en zijn medewerkers en de wereld waarin je leeft. Geen sinecure om dan het overzicht te behouden en de juiste beslissingen te nemen.

Dilemma’s

In de gesprekken kun je genieten van behaald succes maar twijfelen en dromen mag ook. Opties worden onderzocht en uitgewerkt. Dilemma’s, zakelijk of prive, laten hun betekenis zien en verliezen hun dreiging. Keuzen worden gemaakt.

Resultaten

  • Inzicht in de eigen motieven
  • Gekozen balans tussen werk en prive
  • Versterken persoonlijke effectiviteit
  • Versterking competenties
  • Verbindend leiderschap
  • Kiezen van prioriteiten
  • Versterking vitaliteit
Copyright VOV Consultancy 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design