Samenwerking

(bestuur, directieniveau of teams) 

Zaken die stagneren, terwijl voortgang noodzakelijk is, leiden vaak tot frustraties en afname van werkplezier. Ongeacht op welk niveau je als team functioneert (directie, management, in werkprocessen of anderszins), goed samenwerken is een voorwaarde voor succes. Stagnaties treden soms op zonder dat helder is waardoor of waarom. Er wordt hard gewerkt maar er is geen vooruitgang.

Samenwerking (directieniveau of teams)

Alle personen(medewerkers/leidinggevenden) maken vaak deel uit van het probleem.  Externe hulp kan dan het verschil maken door het verhelderen van de problemen, het plegen van constructieve interventies en het bespreekbaar maken van “het onbespreekbare”. Zodat die keuzes worden gemaakt die gewenst of noodzakelijk zijn.  De wijze waarop is heel verschillend en afhankelijk van de positie en omvang van het team en de aard van de problematiek.

In overleg met jou bepalen wij de juiste aanpak.

Copyright VOV Consultancy 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design