Wat is Coaching?

Onze ervaringen beïnvloeden van jongs af aan ons gedrag, keuzes en onze ontwikkeling. Juist zij maken ons tot een uniek mens. Pakken we de regie in het hier en nu of laten we ons leiden door het verleden? In onze trajecten wordt de betekenis van je eigen levensverhaal ontdekt in het hier en nu! Nieuwe keuzes worden vanuit dit inzicht bewuster gemaakt en dragen bij om dat te doen wat jij als zinvol ervaart. De weg naar betekenisvol zijn, loopt niet langs grote woorden of dure statements, maar langs jouw persoonlijke ervaringen.

Durven leren is een belangrijke voorwaarde om je leven vorm te geven. Voor jezelf, voor je werk of je volgende carrière stap. Op een wijze die jij als zinvol ervaart, die bij je past, die positief bijdraagt aan jouw leven, aan jouw (werk-) relaties. In deze tijd veranderen voortdurend vele omstandigheden. En wij veranderen door de tijd en door onze “geleefde” tijd.  Wat is hierin jouw innerlijk kompas? Waar sta je op dit moment in jouw leven?

Enig inzicht in ons persoonlijk groeimodel zien we in de curve van Baltus

Sommige ervaringen zijn bewust, velen zijn verstopt en sturen ons onderhuids. Onze coaches openen zich voor jouw unieke eigenheid.  Naast het betekenisvolle relatieaanbod van onze coaches zijn onze methodieken ondersteunend in de gesprekken. Deze tijd van transitie vraagt veel van mensen en kenmerkt zich doordat bestaande zekerheden vervagen en nieuwe worden ontwikkeld. Iedereen loopt ergens in zijn leven tegen belangrijke en vaak persoonlijke keuzes aan. Het is van belang om scherp te krijgen waar de vraag jou toe uitnodigt en ook waar je twijfels zitten om jouw keuzes te maken.

Copyright VOV Consultancy 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design